top of page

Anghel

...rafinatul meridional al artei noastre contemporane, citește elenismul – adică un fragment al propriei sale vieţi lăuntrice – într-o cheie care este de fiecare dată doar a sa, a metecului de la Dunăre, privitor cu ironie și cu nostalgie către departele Sudului.”

Acad. Răzvan Teodorescu

Media 2.jpg
  • YouTube

MEDIA

Album Gheorghe Anghel.jpg
Media.jpg

DESPRE

„Privind tablourile lui Gheorghe I. Anghel, începi să înţelegi că, pentru a ajunge la deplinătatea comunicării, artistul ar mai avea nevoie de activitatea romancierului, de strădania celui pornit să-și aștearnă gândurile într un jurnal și de aceea mai modestă a „scribului”. Mereu disponibil, acesta din urmă notează mesajul zeilor și al oamenilor deopotrivă. Toate acestea par a-și afla „echivalentul” în bogăţia informaţiei vizuale, în stratificarea în adâncime a acesteia. Transparenţele și repictările conferă perspectivă și relief nu doar imaginilor în sine, ci și substanţei spirituale pe care
acestea ne o comunică.”

Cristian-Robert Velescu

bottom of page